logo Uniwersytet Warszawski

Chóralne Akceleracje

plakat_choralne_akceleracje_2018 Serdecznie zapraszamy na dziesiąty już koncert Chóralne Akceleracje, który odbędzie się 25 maja o godz. 19:00 w Holu Centrum Nowych Technologii UW (Banacha 2c).

Jubileuszowy 10-ty koncert uświetni wspólne wykonanie „Glorii” Antonio Vivaldiego. Wykonawcami będą: Chór Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Chór Wydziału Fizyki, Chór Wydziału Biologii wraz z Chórem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Chórom towarzyszyć będzie zespół muzyki dawnej Senza Battuta. Partie solowe wykonają Teresa Szostakowska, Magdalena Trzcionkowska i Marta Szeliga.

 
Projekt OPUS – dla dr hab. Anny Bajer - Rozprzestrzenienie, zmienność genetyczna i rezerwuar zoonotyczny Dirofilaria spp., nicieni wywołujących dirofilariozę u ludzi i psów.

ilustracja_projekt_bajer Do najbardziej groźnych pasożytów człowieka należą te przenoszone przez wektory- komary, pchły czy kleszcze. Wiele milionów ludzi, zwłaszcza w krajach tropikalnych i subtropikalnych, cierpi z powodu chorób wektorowanych, np. malarii czy śpiączki afrykańskiej. Niekoniecznie jednak trzeba podróżować w tropiki by zarazic się chorobą wektorowaną. Wraz z ociepleniem klimatu, intensyfikacją podróży, także choroby rozprzestrzeniają się, stwarzając nowe zagrożenia w strefie klimatu umiarkowanego. Do takich chorób należy dirofilarioza – choroba wektorowana przez komary, powodowana przez nicienie – filarie, pasożytujące we krwi i różnych tkankach człowieka...

więcej…
 
Projekt OPUS: Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowieka – dr hab. Jakub Drożak.

ilustracja_projekt_drozak Dr hab. Jakub Drożak z Zakładu Regulacji Metabolizmu, Instytutu Biochemii uzyskał finansowanie projektu pt. „Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowieka. ” Grant badawczy został przyznany przez Narodowe Centrum Nauki i będzie realizowany w latach 2018 – 2021.

Białka pełnią kluczową rolę we wszystkich procesach biologicznych zachodzących w komórkach żywych organizmów, a ich wadliwe działanie jest przyczyną wielu chorób człowieka. Funkcje białek są regulowane głównie na drodze tzw. modyfikacji potranslacyjnych...

więcej…
 
Projekt PRELUDIUM: Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida) - mgr Natalia Gumińska.

ilustracja_projekt_guminska Jestem studentką III roku studiów III stopnia. Mój projekt badawczy, pt. „Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida)” ma na celu zbadanie pozachromosomowych, kolistych cząsteczek DNA (eccDNA) u dwóch gatunków klejnotek – fotosyntetyzującej Euglena gracilis (organizm modelowy) i E. longa, która utraciła zdolność do fotosyntezy. Podjęta zostanie też próba wskazania potencjalnych mechanizmów odpowiedzialnych za tworzenie eccDNA oraz ich rozprzestrzenianie się. Choć w środowisku naukowym wzrasta zainteresowanie eccDNA, pozostają one słabo poznanym składnikiem genomów. Nadal niewiele wiadomo na temat mechanizmów...

więcej…
 


logo HR