logo Uniwersytet Warszawski

SKŁAD KOMISJI RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UW D/S PRZEWODÓW DOKTORSKICH 2016/2020 Drukuj
wtorek, 16 lipca 2019 09:55

I KOMISJA - BIOLOGII MOLEKULARNEJ

(biologia molekularna, genetyka, biochemia, biotechnologia)

Członkowie:

 1. Dr hab. Monika Adamczyk-Popławska
 2. Prof. dr hab Ewa Bartnik
 3. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik
 4. Prof. dr hab. Jacek Bielecki
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Brzostek
 6. Prof. dr hab. Michał Dadlez
 7. Dr hab. Łukasz Drewinak, prof. ucz.
 8. Dr hab. Jakub Drożak
 9. Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
 10. Dr hab. Łukasz Dziewit
 11. Dr hab. Agnieszka Dzikowska
 12. Dr hab. Jan Fronk
 13. Prof. dr hab. Maciej Garstka
 14. Prof. dr hab. Paweł Golik
 15. Dr hab. Anna Grudniak
 16. dr hab. Dorota Hoffman-Zacharska
 17. Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW
 18. Dr hab. Piotr Kozłowski
 19. Dr hab. Agata Krawczyk-Balska
 20. Prof. dr hab. Joanna Kufel
 21. Dr hab. Agnieszka Kwiatek
 22. Dr hab. Renata Matlakowska, prof. UW
 23. Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
 24. Dr hab. Adrianna Raczkowska
 25. Dr hab. Monika Radlińska
 26. Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska
 27. Dr hab. Radosław Stachowiak
 28. Prof. dr hab. Piotr Stępień
 29. Dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz.
 30. Dr hab. Rafał Tomecki
 31. Dr hab. Katarzyna Tońska, prof. UW
 32. Dr hab. Tomasz Wilanowski
 33. Dr hab. Katarzyna Winiarska
 34. Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
 35. Dr hab. Maksymilian Zienkiewicz
 1. Mgr Rafał Becker
 2. Dr Renata Godlewska
 3. Dr Takao Ishikawa
 4. Dr Michał Koper
 5. Mgr Krzysztof Romaniuk
 6. Dr Magdalena Szuplewska
 7. Dr Joanna Trzcińska-Danielewicz
 8. Dr Agnieszka Wyszyńska

Profesorowie emerytowani:

 1. Prof. dr hab. Jadwiga Bryła
 2. Prof. dr hab. Jerzy Hrebenda
 3. Prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka
 4. Prof. dr hab. Wirginia Janiszowska
 5. Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
 6. Prof. dr hab. Stanisław Lewak
 7. Prof. dr hab. Zdzisław Markiewicz
 8. Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz
 9. Dr hab. Andrzej Podstolski, prof. UW
 10. Prof. dr hab. Krzysztof Staroń
 11. Prof. dr hab. Piotr Węgleński
 12. Prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 13. Prof. dr hab. Zdzisław Wojciechowski
 14. Prof. dr hab. Krystyna Wolska

II KOMISJA - BIOLOGII KOMÓRKI I ORGANIZMU

(anatomia, cytologia, embriologia, fizjologia, immunologia, parazytologia)

Członkowie:

 1. Dr hab. Anna Ajduk
 2. Prof. dr hab. Danuta Maria Antosiewicz
 3. Dr hab. Anna Bajer, prof. UW
 4. Dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz.
 5. Dr hab. Ewa Borsuk, prof. UW
 6. Dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz
 7. Prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko
 8. Prof. dr hab. Maria Doligalska
 9. Prof. dr hab. Nadzieja Drela
 10. Prof. dr hab. Jerzy Dzik
 11. Prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska
 12. Dr hab. Paweł Majewski
 13. Prof. dr hab. Marek Maleszewski
 14. Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 15. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
 16. Prof. dr hab. Paweł Sowiński
 17. Dr hab. Bożena Szal
 18. Dr hab. Katarzyna Szczepańska
 19. Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
 1. Dr Iwona Adamska
 2. Dr Karolina Archacka
 3. Dr Piotr Bernatowicz
 4. Dr Marcin Chrzanowski
 5. Dr Katarzyna Gieczewska
 6. Dr Iwona Grabowska-Kowalik
 7. Dr Ewa Kozłowska
 8. Dr Magdalena Markowska
 9. Dr Danuta Solecka
 10. Mgr Agata Tarnowska

Profesorowie emerytowani:

 1. Dr hab. Krystyna Brochocka, prof. UW
 2. Prof. dr hab. Maria Charzyńska
 3. Prof. dr hab. Bronisław Cymborowski
 4. Prof. dr hab. Janina Dobrzańska-Kaczanowska
 5. Prof. dr hab. Alina Kacperska-Lewak
 6. Prof. dr hab. Andrzej Kaczanowski
 7. Prof. dr hab. Bohdan Matuszewski
 8. Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski
 9. Dr hab. Eugeniusz Parys, prof. UW
 10. Prof. dr hab. Anna M. Rychter
 11. Prof. dr hab. Edward Siński
 12. Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

III KOMISJA - BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

(taksonomia, ekologia, geografia roślin i zwierząt, ochrona przyrody)

Członkowie:

 1. Dr hab. Marcin Brzeziński
 2. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 3. Dr hab. Halina Galera
 4. Dr hab. Tomasz Gortat
 5. Dr hab. Bogdan Jaroszewicz
 6. Dr hab. Iwona Jasser
 7. Dr hab. Paweł Koperski
 8. Dr hab. Wiktor Kotowski
 9. Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
 10. Dr hab. Rafał Milanowski
 11. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 12. Dr hab. Waldemar Siuda, prof. UW
 13. Prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 14. Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
 15. Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW
 16. Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
 17. Dr hab. Mirosław Ślusarczyk
 18. Dr hab. Maciej Wódkiewicz
 19. Dr hab. Marta Wrzosek
 20. Prof. dr hab. Bożena Zakryś
 21. Dr hab. Marcin Zych
 1. Mgr Paweł Hałakuc

Profesorowie emerytowani:

 1. Dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska
 2. Prof. dr hab. Ryszard Chróst
 3. Dr hab. Krzysztof Dmowski
 4. Prof. dr hab. Maciej Z. Gliwicz
 5. Prof. dr hab. Anna Kwiatkowska – Falińska
 6. Prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 7. Prof. dr hab. Andrzej Prejs
 8. Prof. dr hab. Ewa Symonides
 9. Prof. dr hab Henryk Tomaszewicz
 10. Dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. UW
 11. Dr hab. Tomasz Umiński, prof. UW
 


logo HR