logo Uniwersytet Warszawski

W ostatnim konkursie NCN nasi pracownicy uzyskali finansowanie dla czterech grantów OPUS oraz dwóch grantów PRELUDIUM Drukuj
poniedziałek, 26 listopada 2018 11:10

realizowane_projekty_ilustracja

OPUS

NZ1 prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Tiolowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter - biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu Dsb Helicobacter hepaticus oraz zaplanowanie i testowanie inhibitorów procesu oksydacyjnego zwijania białek Helicobacter pylori, 1 753 440 PLN
NZ3 prof. dr hab. Joanna Kufel, Niekanoniczny kap 5' RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczne, 2 442 200 PLN
NZ3 dr Anna Urszula Podgórska Wpływ zmian w dystrybucji auksyn na zahamowanie wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego, 825 560 PLN
NZ5 prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych - rola niekodujących RNA, 2 276 022 PLN
Ponadto, w konsorcjum realizującym projekt (panel NZ8) Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie kierowany przez dr hab. Magdalena Paulinę Niedziałkowską z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk jest zespół dr hab. Małgorzaty Malawskiej i dr Piotra Chibowskiego)

PRELUDIUM

NZ8 mgr Alicja Pawelec – Olesińska, Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunków inwazyjnych ryb słodkowodnych, 179 885 PLN
NZ8 mgr Przemysław Decewicz, Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementów genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i archeonów, 131 800 PLN

Gratulujemy autorom projektów, które uzyskały finansowanie. Szczegóły planowanych badań – wkrótce na wydziałowym FB.

 


logo HR